Wat Boekhoudkantoor Sempels voor u kan doen

Boekhoudkantoor Sempels wil een huis van vertrouwen zijn voor u en uw bedrijf.
Al onze klanten kunnen rekenen op een eerlijke, discrete en correcte dienstverlening met advies en begeleiding voor uw onderneming, bovenop een kop heerlijke koffie bij elk gesprek. Dat gesprek is voor ons trouwens érg belangrijk: hierdoor leren wij u en uw bedrijf kennen. Onze kennis van uw dossier, samen met onze jarenlange ervaring, zorgen ervoor dat u bij ons méér dan een boekhouder vindt.

ONZE DIENSTEN

Boekhoudkantoor Sempels biedt deze services aan

BOEKHOUDEN

We voeren een strikte, correcte boekhouding volgens de regels van de kunst. Zo kan u zich concentreren op wat uw onderneming sterk maakt.

ADVIES

Op basis van de gegevens die we puren uit uw boekhouding presenteren we de cijfers. Wij nemen onze tijd om tijdens deze presentatie van de cijfers u te wijzen op de pijnpunten en opportuniteiten binnen uw onderneming. We houden hierbij rekening met de doelen en lange en kortermijnplannen die u kenbaar aan ons maakte tijdens voorafgaande gesprekken.

PLAN & STRATEGIE

Op basis van de balans, cijfers en de informatie die we hieruit haalden, stellen we samen met u een strategie op om de gevaren te ontmijnen en sterkte punten en opportuniteiten tot hun volle groei te laten laten. Deze strategie wordt aan de hand van een concreet plan, in een heldere taal, aan u voorgelegd. In samenspraak werken we zo naar uw gewenste doelen.

BEGELEIDING

We staan u en uw bedrijf met daadkracht bij in de uitvoer van het strategische plan dat we samen hebben opgesteld. We volgen op regelmatige tijdstippen op en sturen het plan bij waar dit nodig is. Mochten uw doelen of toekomstplannen veranderen, houden we hier rekening mee.

Trek gekregen in een koffie?

Misschien heeft u vragen over uw eigen boekhouding? Het kan dat u vermoedt dat uw bedrijf efficiënter kan werken. Of u bespreekt graag even uw toekomstplannen alvorens advies in te winnen?

Allemaal erg goede redenen om met ons te spreken.